Hästen Bouke´falos

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

 

....precis som Emil i Lönneberga

hade Alexander en häst som han som pojke tillskansat sig på ett klurigt sätt.

 

Pappa kung Filip II av Makedonien erbjöds att köpa en fin häst från Thessalien, stuteriernas förlovade land.

Men hästen var så vild och bångstyrig att ingen klarade av den.

 

Alexander erbjöd sig tämja den och de vuxna skrattade förstås.

 

Men Alexander hade märkt var felet låg: hästen var rädd för sin egen skugga. Knepet var att vända hästens huvud och styra i riktning mot solen.

Så red han stolt på sin Bouke´falos tillbaka till sin far som utropade: Min son, du måste söka dig ett större välde, för Makedonien har inte svängrum nog för dig.

 

Emil märkte med pojkens skarpa blick att hästen var kittlig, som Lina...

 

Alexander gick i skola för Aristoteles. Av litteratur gillade han mest Home´ros Iliaden, som han förvarade under kudden när han sov. Hjälten Akilles blev hans stora idol.

Han lär också ha varit intresserad av geografi och zoologi. Det kom att märkas iunder hans senare liv.

 

Makedonien var namnet på nörra delen av Grekland kring nuvarande Thessaloniki. Det moderna Makedonien har mycket lite med det antika att göra. Makedonska är ett slaviskt språk.

Hästen Bouke´falos

 

Namnet betyder Tjurhuvud

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING

I en grav i Vergina i Makedonien har man ganska nyligen hittat mängder av guldföremål.

I denna guldkista fanns kvarlevorna efter Filip II, Alexanders pappa.

 

Hur många uddar har stjärnan?