Gustav II Adolf

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING

Gustav II Adolf

skolans grundare

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

Gustav Adolf var kung över en expanderande stormakt.

 

Han kan mycket väl ha haft den flankerande Alexander den store som förebild.

 

Det faktum att han inte är klädd i fältherreuniform gör honom mer till kulturbringare än erövrare. (Jfr Alexander)

Kung Gustav II Adolf, lejonet från Norden,

grundade Linköpings gymnasium 1627

som nummer tre i riket efter Västerås och Strängnäs.

 

Det skulle bli ett centrum för studier och utbildning,

inte minst för hans egna administratörer, män i staten.

 

Gustav Adolf var elev till en berömd lärare, Johan Skytte.

 

Johan Skytte är mest känd som donator till skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap i Uppsala. Den inrättades av Johan Skytte 1622 och är troligen den äldsta professuren i statskunskap i världen.

 

Till underhåll av denna professur skänkte Johan Skytte vissa av honom själv förvärvade gårdar, bland annat en i staden befintlig fastighet, sedan dess kallad Skytteanum.

 

Förr hade universitetet tjänstebostäder åt samtliga professorer. Skytteanum är den enda som ännu brukas som sådan.