7. Allas lika värde

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

Visst är det naturligt att den starkare råder över den svagare?

Men är det rätt också?

 

Om det handlar en av Platons dialoger, Gorgias. I Platons dialoger är Sokrates huvudpersonen som diskuterar med olika sofister.

 

Ofta kommer frågan om arv och miljö upp.

Arvet är en naturlag, som man inte kan ändra.

Miljön kan ändras av människor, som själva skapar samhällslagar.

 

Sofisten Prota´goras hade en käpphäst som är känd som Protagoras´ sats: Människan är alltings mått.

Han menade att det är människan som bestämmer vad som är sant och rätt.

Det kan vara olika för olika människor. Då får man resonera sig fram.

 

Vad innebär Protagoras sats för frågan ovan?

 

 

 

 

 

 

 

SOKRATES om

Allas lika värde

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING