9. Sokrates tömmer giftbägaren

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

SOKRATES

tömmer giftbägaren

 

Sokrates död enligt den berömde konstnären

Jacques-Louis David, död 1825.

Sokrates dömdes till döden 399 fKr av en folkdomstol.

Så var Atens lag. Avrättningen skedde med gift.

 

Samma morgon som dödsdomen skulle verkställas väcktes Sokrates av sin lärjunge Kriton. Han hade samlat pengar för att kunna muta fängelsevakten att släppa Sokrates.

 

Sokrates avböjde.

 

Hans principiellt viktiga skäl var följande:

Jag är född, uppvuxen och medborgare i en demokratisk stad,

med yttrandefrihet som kan påverka dess lagar.

Nu har jag dömts av en demokratiskt tillsatt domstol.

Då måste jag finna mig i deras lagligt fattade beslut.

 

Han tömde giftbägaren medan han samtalade med och tröstade sina vänner och lärjungar.

 

 

Att vara lojal mot demokratiskt fattade beslut är en grundprincip också i en modern demokrati.