3. Platons elev ARISTOTELES

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

 

Filosofen ARISTO´TELES, död 322 fKr

var mer jordnära än sin lärare Platon.

 

Se bilden t h, där Platon pekar uppåt och Aristoteles neråt. (Rafael, i Vatikanen).

 

Aristoteles blev i sin tur lärare åt Alexander den store.

 

Aristoteles undersökte ALLT och skrev ner.

Hans elev Alexander samlade stoff åt honom.

 

Det sägs att han "ringmärkte" hjortar med guldhalsband, för att framtida jägare skulle veta hur gamla djuren kunde bli.

 

Aristoteles undervisade medan man vandrade omkring - då rör sig även tankarna. Därför kallades de peripate´tiker.

Skolan låg i parken Lykeion i Aten.

Det har blivit vårt lyce´um = gymnasium.

 

 

 

 

 

 

Platons elev

ARISTOTELES

 

Ur Wikipedia:

Aristoteles studerade inte bara nästan varje möjligt ämne under denna tid, utan gjorde också stora bidrag till de flesta.

Inom de fysiska vetenskaperna studerade Aristoteles anatomi, astronomi, ekonomi, embryologi, geografi, geologi, meteorologi, fysik och zoologi.

Inom filosofin skrev han om estetik, etik, metafysik, politik, psykologi, retorik och teologi. Han studerade också utbildning, främmande seder, litteratur och poesi.

Hans kombinerade verk uppvisar en hel encyklopedi av grekiskt vetande.

 

Det har sagts att Aristoteles antagligen var den sista personen att veta allt som kunde vetas i sin egen tid.

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING