1. SOKRATES läraren

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING

SOKRATES, läraren

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

 

Filosofen SOKRATES, död 399 fKr

 

Vad lärde han? Dygd, dvs hur man ska leva. Han trodde att man kunde komma fram till det genom resonemang och diskussion.

Om man insåg vad som är rätt, gjorde man så också. Trodde han, ja. Vad tror du?

 

Han använde en metod som han kallade maieutik, förlossningskonst. Precis som sin mamma, som var barnmorska, brukade han säga.

Fast han förlöste tankefoster i stället. Män kan ju inte annat och det var förstås finare att föda tankar är barn. Tyckte han.

 

Fortfarande betyder koncipiera / koncept både bli havande och (för)fatta; Jfr antikonceptionsmedel; eng. concept.