2. Sokrates´ elev PLATON

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

 

"Hela filosofihistorien är en kommentar till Platon" har det sagts. Det talar tydligt om hans stora betydelse för västerlandets idéhistoria.

 

Från honom har vi uppdelningen i andligt och materiellt.

 

Det andliga var finare än det materiella. Ja, de andliga idéerna, urbilderna, var enligt honom också verkliga och fanns i en särskild idévärld.

Den matieriella världen var bara skuggbilder av idéerna.

 

 

 

 

Sokrates´ elev

PLATON

Platon (lutad mot trädet) i dialog med sina lärjungar i lunden Akademi´a i Aten.

 

Nedan en bild på hur platsen ser ut idag.

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING