Sokrates med länkar

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING

SOKRATES

 

Filosofen SOKRATES, död 399 fKr

 

Sokrates var inte blind.

Antika statyer var bemålade och ögon hade ofta inläggningar av glas e d.

 

Home´ros framställs däremot blind. Skalder ansågs ha en inre, visionär syn.

 

 

 

Sokrates skrev inget själv. Vi känner honom genom hans elev Platons dialoger, där Sokrates är huvudpersonen.

 

 

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman