5. Visast av alla. Hur?

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

 

Oraklet i Delfi påstod att Sokrates var visast av alla.

Det tyckte han inte själv.

 

Oraklets valspråk Känn dig själv fick honom att tänka efter. Han kom fram till att oraklet menade: Det jag inte vet, tror jag inte heller att jag vet. På det sättet är jag visast.

 

Sokrates var en s k sofist. Ordet har dålig klang: en som vränger ord och gör svart till vitt.

Sokrates använde tekniken för att diskutera med andra och komma fram till vad som var rätt.

 

Är det rätta något naturligt eller är det något vi människor bestämmer?

Har den starke mer rätt än den svage? Det tyckte hans vän Kallikles.

 

 

 

 

SOKRATES,

visast av alla

Mannen till höger med lagerkrans på huvudet rådfrågar Apollons prästinna Pythia i templet i Delfi.

 

Lagern var Apollons heliga träd.

Fortfarande får filosofie doktorer en lagerkrans vid sin promotion.

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING