Hjortarna

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

Hjortar

vid vatten

Symboliken kan lika gärna

ja, kanske hellre här i en skola,

syfta på den kunskapstörst, som släcks i skolan.

Såsom hjorten längtar till bäckens vatten

så längtar jag till dig, o Gud

Ps 42:2

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING