Paulus

Målningen i aulan av Olle Hjortzberg

 

Tolkad av lektor em Kerstin Bergman

Paulus

på varginnan med Romulus och Remus.

Paulus, skallig, sträng, nästan lömsk i blicken.

 

Paulus var den som spred kristendomen till ut över hela romerska imperiet.

Rom symboliseras här av varginnan, som ger di åt Roms mytiska grundare Romulus och hans tvillingbror Remus.

Varginnan kontrolleras utstuderat av Paulus med spetsen av det svärd som han själv halshöggs med.

Svärdet formar ett kors, ett krucifix, kristendomens mest centrala symbol.

Svärdet var också det redskap som dödade Paulus. I egenskap av romersk medborgare hade han "förmånen" att halshuggas med svärd i stället för korsfästelse, som ju blev Jesus´ död.

 

Paulus skrev visserligen sina brev, som finns i bibeln, på den tidens världsspråk grekiska. Men den romersk-katolska kyrkans språk blev latin och latinet blev också univsersitetens och de lärdes språk ända fram till 1700-talet. Dess påverkan på vårt språk och tänkande kan knappast överskattas.

Juden Paulus stod för den radikala linjen när han menade att judar som ville bli kristna inte behövde omskäras utan endast döpas. Sedan dess döps pojkar och flickor jämlikt i kristna kyrkor.

 

Paulus är också författare till den poetiska text i bibeln som kallas Kärlekens höga visa. Den står i 1 Korintierbrevet kapitel 13 och slutar med de kända orden: Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

 

 

 

KATEDRALSKOLAN

I LINKÖPING